TAPA certificering in relatie tot bezoekersregistratie

De TAPA certificering (Transported Asset Protection Association) is een belangrijk instrument voor bedrijven in de vervoers- en logistieke sector. Het is een erkenning van de veiligheid en beveiliging van goederen die worden vervoerd, opgeslagen en gehandeld. Een van de kernaspecten van de TAPA certificering is het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de betekenis en de noodzaak van het registreren van deze groepen mensen in relatie tot de TAPA certificering. De onderstaande punten zullen in deze blog verder worden toegelicht:

  1. Waarom is het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs belangrijk?
  2. Verschillende methoden voor registratie
  3. Compliance met wet- en regelgeving
  4. Traceren van verantwoordelijkheid in geval van incidenten
  5. Efficiënt en effectief systeem
  6. Conclusie 

Waarom is het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs belangrijk?

Het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs is van groot belang voor de veiligheid en beveiliging van de goederen die worden vervoerd. Dit is omdat het registratieproces een controlemechanisme biedt voor wie er toegang heeft tot de locatie waar de goederen worden opgeslagen of vervoerd. Bovendien kan het registratieproces ook worden gebruikt om informatie te verzamelen over de bezoekers, monteurs en chauffeurs, zoals hun identiteit, hun bedrijfsnaam en hun contactgegevens.

Verschillende methoden voor registratie

Er zijn verschillende manieren waarop een bedrijf bezoekers, monteurs en chauffeurs kan registreren. Van een bezoekersboek tot elektronische bezoekersregistratie, elk met hun eigen voordelen en nadelen.

Een van de meest gebruikelijke en traditionelere methoden is het gebruik van een papieren bezoekersboek. In een bezoekersboek worden de gegevens van de bezoekers, monteurs en chauffeurs genoteerd, zoals hun naam, hun bedrijfsnaam en hun contactgegevens. Dit boek wordt bijgehouden door een beveiligingsmedewerker of een andere aangewezen persoon.

Een andere methode is het gebruik van digitale bezoekersregistratie. Met digitale bezoekersregistratie worden de gegevens van de bezoekers, monteurs en chauffeurs ingevoerd in een digitaal systeem zoals het EVA Bezoekersregistratie systeem. Dit systeem kan worden gekoppeld aan een beveiligingscamera of een ander soort identificatie-apparaat, zoals een kaartlezer bijvoorbeeld. Deze methode is efficiënter en sneller dan een bezoekersboek en voldoet bovendien aan de AVG-wet.

Compliance met wet- en regelgeving

Het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs is niet alleen van belang voor de veiligheid en beveiliging van de goederen die worden vervoerd, maar ook voor de compliance met wet- en regelgeving. Veel landen hebben wetgeving die eist dat bedrijven informatie bijhouden over wie er toegang heeft tot hun locaties en wat er met deze locaties gebeurt. Dit is bijvoorbeeld het geval met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in Nederland en de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs helpt bedrijven om aan deze wet- en regelgeving te voldoen en te voorkomen dat zij in de problemen komen met de autoriteiten.

Traceren van verantwoordelijkheid in geval van incidenten

Een ander belangrijk aspect van het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs is dat het helpt bij het traceren van verantwoordelijkheid in geval van een incident of een diefstal. Als er bijvoorbeeld een diefstal plaatsvindt, kan het bedrijf de gegevens van de bezoekers, monteurs en chauffeurs raadplegen om te zien wie er op het moment van de diefstal op de locatie aanwezig was. Dit kan helpen bij het opsporen van de dader en het terugkrijgen van de gestolen goederen.

Efficiënt en effectief systeem

Om aan de eisen van de TAPA certificering te voldoen, moeten bedrijven een efficiënt en effectief systeem hebben voor het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs. Dit systeem moet voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook aan de eisen van de TAPA voor veiligheid en beveiliging. Bovendien moet het systeem gemakkelijk te gebruiken zijn voor de beveiligingsmedewerkers en andere aangewezen personen, zodat zij snel en efficiënt gegevens kunnen verzamelen en raadplegen.

Conclusie:

De TAPA certificering is een belangrijk instrument voor bedrijven in de vervoers- en logistieke sector. Het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs is een cruciale taak voor bedrijven in de vervoers- en logistieke sector. Het helpt bij het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van de goederen die worden vervoerd, opgeslagen en gehandeld. Bovendien helpt het registratieproces bedrijven om aan wet- en regelgeving te voldoen en bij het traceren van verantwoordelijkheid in geval van incidenten of diefstal. Bedrijven moeten daarom een efficiënt en effectief systeem hebben voor het registreren van bezoekers, monteurs en chauffeurs, dat voldoet aan de eisen van de TAPA en de wet- en regelgeving.

EVA Bezoekersregistratie voldoet aan alle bovenstaande eisen en is daarbij bij uitstek geschikt voor TAPA gecertificeerde bedrijven. Lees meer over de toepassing van EVA voor de transport & logistiek sector.