Ontvangt uw bedrijf bezoekers zoals bv. vertegenwoordigers, klanten, (onderhouds)monteurs en chauffeurs? Dan is het belangrijk dat u deze bezoekers registreert.

Het is in de eerste plaats erg belangrijk om in geval van calamiteiten te weten wie er in uw pand aanwezig is, Volgens de Arbowet bent u namelijk verplicht om goed te kunnen ontruimen. Digitale bezoekersregistratie maakt dit eenvoudig mogelijk.

Met name nu in de Corona tijd maakt het registreren van bezoekers het tevens mogelijk om na te gaan wie wanneer uw bedrijf heeft bezocht en met wie zij in contact zijn geweest. Indien er een Corona besmetting bij een medewerker wordt geconstateerd, is het mogelijk om via het logboek snel inzichtelijk te krijgen welke bezoekers met de betreffende persoon in contact zijn geweest. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Bron en contactonderzoek

Indien er een coronabesmetting is geconstateerd is het zaak om zo snel mogelijk te herleiden met wie de betreffende persoon in contact is geweest. Bij het GGD contactonderzoek wordt dit in kaart gebracht. Het gaat dan om de twee dagen voorafgaande aan de klachten, en om de periode waarin de klachten al aanwezig waren. De contacten worden onderscheiden in de categorieën: 

  • Huisgenoten 
  • Nauwe contacten
  • Overige contacten

De regels

  • De besmette persoon blijft in thuisisolatie tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is en de eerste ziektedag minimaal 7 dagen geleden is.
  • Huisgenoten dienen thuis te blijven nadat de besmette persoon in isolatie is gegaan.
  • Nauwe contacten worden aangeraden gedurende 10 dagen thuis te blijven en niet naar het werk te gaan.
  • Overige contacten worden ingelicht, gewezen op het belang van goede hygiëne en krijgen het advies om de gezondheid goed in de gaten te houden en thuis te blijven bij klachten.

(Bron GGD)

Vrienden, familie en collega's vallen onder de categorie nauwe contacten, overige contacten zijn bijvoorbeeld bezoekers die uw bedrijf bezoeken met wie uw medewerker tijdens het werk in contact geweest is. Denk aan sollicitatiegesprekken, trainingen en workshops bijvoorbeeld. Deze bezoekers zouden ook de bron geweest kunnen zijn en het is belangrijker om deze mensen in te lichten.

Uit de praktijk

Recentelijk kregen wij te horen van een van onze relaties hoe blij zij met EVA waren toen een medewerkers positief getest werd. Door het logboek erbij te pakken kon teruggekeken worden met welke bezoekers deze medewerker in contact is geweest en konden deze bezoekers ingelicht worden om zich ook te laten testen.

Een extra reden om te kiezen voor digitale bezoekersregistratie.

Met EVA bent u tevens in staat om vooraf uw bezoekers op de hoogte te brengen van de COVID maatregelen die u treft en kunt u bezoekersstromen beter managen. Lees hierover verder in de blog "Is uw bedrijf al Fit-to-visit".