Is jouw bedrijf al fit-to-visit?

Straks zal er een moment komen dat de coronamaatregelen versoepelen. Luchthavens en vliegmaatschappijen zijn bezig om te kijken wat er geregeld moet worden om op termijn weer vluchten uit te kunnen voeren. Worden het halfvolle vliegtuigen met anderhalve meter tussen de passagiers? Of een verplichte fit-to-fly-vragenlijst? Een vragenlijst waarmee je kunt verklaren of je gezond bent. 

Er is ook kans dat dit wordt aangevuld door jouw temperatuur te meten voordat je het vliegtuig in mag. Of dit allemaal past binnen de AVG (privacywet), zal uitgezocht moeten worden. In feite is jouw temperatuur een medisch gegeven dat valt in de strengste privacy categorie. Het gaat natuurlijk niet alleen om de veiligheid van de reizigers, maar ook die van het personeel. Gaat algemeen belang dan boven persoonlijke privacy?

Arbowet eist een veilige en gezonde werkplek

Er wordt volgens de Arbowet allang van bedrijven verwacht dat zij dienen te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor hun medewerkers. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. Maar deze situatie is wel een stuk lastiger en vraagt wel de nodige creativiteit. 

Hoe ga je hier als bedrijf mee om? En draai het om, hoe ga je hier als toeleverancier, aannemer of serviceorganisatie mee om als je jouw medewerkers de weg op stuurt en bedrijven laat bezoeken? Hoe krijg je jouw bedrijf en jouw medewerkers ‘fit-to-visit’?

Veilig en gezond werken, hoe organiseer je dit?

Het is dus noodzakelijk om te zorgen dat iedereen in het pand of op het terrein, eigen medewerkers en externen, hun werk veilig en gezond kunnen doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Die anderhalve meter afstand zullen we voorlopig wel moeten aanhouden, maar hoe ga jij dit organiseren?

Nu worden er al flinke boetes uitgedeeld aan mensen die in de privésfeer de regels aan hun laars lappen en toch gewoon een coronafeestje organiseren. Bedrijven blijven nu nog veelal buitenschot, maar dit zal gaan veranderen. De bonden lijken handhaving te gaan eisen. Je moet dus zorgen dat je anderhalve meter afstand kunt borgen.
Dus ook: 

 • Bij de portiersloge en/of de receptie 
 • Op kantoor bij de koffieautomaat 
 • In de vergaderruimte
 • In het magazijn en de productie 
 • Aan de lopende band 
 • Bij logistiek en in de technische ruimtes 
 • In de werkplaats 
 • In de kantine, keuken en kleedruimtes 
 • In het werkveld bij zuiveringsinstallaties 
 • In vrachtschepen 
 • Bij een cliënt thuis 
 • In de lift 
 • Etc.


“Er zijn, behalve de anderhalve meter regels, nog geen duidelijke richtlijnen van wat je moet doen en wat je moet willen.”


Risico-inventarisatie en -evaluatie

Om in kaart te brengen welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden, is het verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Dit is het belangrijkste document voor het arbobeleid. In het bijhorende plan van aanpak geef je aan hoe jij deze risico’s gaat aanpakken. Dit kan gecontroleerd worden door de Inspectie SZW. 


Als het complexer wordt

Vertegenwoordigers of sollicitanten kun je wat makkelijker buiten de deur houden. Je kunt via Microsoft Teams en Zoom ook vergaderen of gesprekken voeren. Dat gaat prima hebben de meeste bedrijven inmiddels wel ervaren. Maar terwijl de kantoorbezoekers tot een minimum worden gehouden, zal er voor uitvoerende en (complexere) technische taken wel aanloop zijn. 

Denk aan: 

 • Servicemonteurs en onderhoudsmedewerkers 
 • Pakketdiensten en chauffeurs 
 • Facilitaire diensten en schoonmakers 
 • Bouwvakkers en schilders 
 • Engineers 
 • Etc. 

Jij bent als bedrijf bij wet verantwoordelijk dat zij hun werk goed, veilig en gezond kunnen doen! Hoe manage en borg jij dit? Welke eisen stel jij aan de mensen die jouw bedrijf gaan bezoeken? Gewoon maar een aantal vragen waar je nu over na moet denken, om straks jouw bedrijf weer te kunnen opstarten.


Heb jij medewerkers onderweg?

Er is ook de omgekeerde situatie van bovenstaande. Als jij jouw medewerkers de weg op stuurt om werkzaamheden te gaan doen, onder welke omstandigheden mogen de medewerkers hun werk gaan uitvoeren? Ga jij van opdrachtgevers eisen dat jouw medewerkers veilig moeten kunnen werken? Wat ga je dan eisen? En hoe controleer je hierop? De vraag is of dit soort thema’s in de nieuwe werkelijkheid onderdeel gaan uitmaken van de totstandkoming van opdrachten. Of gaan we ervaren dat omzet uiteindelijk toch belangrijker is dan de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers?

Er zijn, behalve de anderhalve meter regels, nog geen duidelijke richtlijnen van wat je moet en wat je moet willen. Al met al is er wel voldoende stof tot nadenken over hoe we straks met elkaar omgaan.

In de blog “Hoe gaat uw bedrijf weer opstarten als de Corona maatregelen versoepelen?” lees je hoe je met EVA Bezoekersregistratie jouw bezoekersflow eenvoudig kunt managen en een mooie stap kunt zetten richting veilig en gezond werken.