Er zijn vele regelgevingen, richtlijnen en certificeringen in voornamelijk de voedselverwerkende industrie en transport & logistiek. Een aantal voorbeelden hiervan zijn ISO22000, HACCP, Food Defence, ISPS en AEO. 

Iedereen die te maken heeft met deze en/of andere certificeringen en regelgevingen hebben een registratieplicht. U dient een logboek bij te houden van bijvoorbeeld bezoekers die de productie betreden en om goederen in een gesloten goederenketen te beveiligen. 

Uw bezoekers dienen op de hoogte gestel te worden van de (huis)regels en veiligheidsvoorschriften.

De (huis)regels en veiligheidsvoorschriften kunt u d.m.v. EVA voorleggen aan uw bezoekers. Bij het registreren wordt er een document, veiligheidsfilm of veiligheidstest getoond. Deze moet helemaal doorgenomen worden voordat de bezoekers verder kunnen met de registratie. Wilt u zeker weten dat de bezoeker de voorschriften aandachtig heeft bekeken? Stel hier dan een paar vragen over tijdens de registratie. 

Een gezondheidsverklaring is in sommige gevallen vereist om de kans op besmetting in een productieomgeving te verkleinen. Deze kan ook verzorgd worden met het bezoekersregistratiesysteem van EVA. 

Met EVA Bezoekersregistratie heeft u grip op de bezoekers die uw terrein of pand betreden. De bezoekers kunnen van te voren uitgenodigd worden of zich ter plaatse aanmelden. Is uw pand afgesloten? Dan kunt u er ook voor kiezen de deur pas te openen op het moment dat een bezoeker zich heeft geregistreerd via EVA Bezoekersregistratie. Zo zijn er geen ongenodigde bezoekers in uw pand.