“Tien- tot twintigduizend personen raken jaarlijks gewond op werkplekken vanwege onduidelijkheid over de veiligheidsinstructies of het niet actief naleven van veiligheidseisen” (Ministerie SZW).

Dit kan ook bij uw organisatie voorkomen. Ook al doet u er dagelijks alles aan om uw (externe) medewerkers en chauffeurs een veilige werkplek te bieden, alsnog blijkt in de praktijk dat instructies vaak niet begrepen worden.

Veiligheid
U heeft er alles aan gedaan om zo veel mogelijk veiligheidsmaatregelen te nemen, risico’s in kaart te brengen en actie te ondernemen. Alle externe medewerkers en chauffeurs worden bij u vooraf geïnformeerd over de geldende veiligheidseisen en op het hele terrein zijn waarschuwingen en aanwijzingen zichtbaar. Toch bent u er nog niet zeker van dat alle maatregelen, veiligheidseisen en instructies opgevolgd of begrepen zijn door hen. Hierdoor loopt uw personeel potentieel gevaar en dat zien keurende instanties ook.

Uw personeel is van alle geldende regels op de hoogte, maar hoe zit dat met contractors en chauffeurs? Wat als uw zij de regels zien, maar niet begrijpen en er doet zich een calamiteit voor? Kunt u dan voldoende aantonen dat de juiste instructies zijn ontvangen? Een juiste registratie met de veiligheidseisen en toetsing kan het verschil in aansprakelijkheid maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzocht dat verreweg de meeste ongevallen plaats vonden door het gebruik van machines of aangedreven handgereedschap op de werkvloer. Mede daarom wordt er bij aanvragen voor veiligheidscertificaten of vergunningen heel streng gecontroleerd op het veiligheidsaspect.

Wat betekend de veiligheid voor uw AEO vergunning?

Veiligheidseisen volgens AEO
Bij het afgeven van de vergunning Authorised Economic Operator (AEO) kijkt de douane naar de waarborging van de veiligheid die uw bedrijf al biedt. Dit kunnen veiligheidssystemen zijn, maar dit kan ook gaan om certificaten van derden; zoals de Havendienst of de Marechaussee. Een aantal van deze certificaten zijn Bekende Afzender, TAPA, ISPS, COKZ erkenning of ISO.

Voor de veiligheidsaspecten rondom de AEO dient u uw externe medewerkers (zoals monteurs of contractors) en chauffeurs altijd op de hoogte te houden van veiligheidsmaatregelen. Het dient, volgens paragraaf 6.6.2 in de AEO aanvraag, aantoonbaar te zijn dat u de veiligheidsinstructies gedeeld heeft en de bewijsstukken hiervan beschikbaar zijn voor de instanties. Als u niet kunt aantonen dat de instructies gedeeld zijn, is een afwijzing voor de (her)keuring van de AEO vergunning mogelijk. Een goede registratie van veiligheidsvragen biedt voor uw bedrijf de oplossing.

Goede protocolregistratie
Met behulp van het EVA systeem kunt u bij een uitnodiging of aanmelding op locatie direct uw veiligheidsinformatie overdragen, toetsen en laten accepteren. Zo is alles opgeslagen en digitaal geregistreerd. EVA is de sluitende oplossing voor uw veiligheidsregistratie.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op via verkoop@evasolutions.eu of 026 312 11 69.