Is een RI&E verplicht?

Ja, de arbeidsomstandigheden wet stelt de RI&E verplicht voor iedere werkgever. U dient een arbobeleid te voeren dat gericht is op het creëren van optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E staat vermeld in Artikel 5 van de Arbowet. De afkorting RI&E staat voor de Risico-inventarisatie en -evaluatie. In een RI&E beschrijft u alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie. Wanneer alle risico’s in kaart zijn gebracht, schrijft u een plan van aanpak om deze risico’s te beperken. (RI&E, ook wel rie). Deze verplichting geldt voor alle sectoren! 

Wat is een RI&E eigenlijk?

De afkorting RI&E staat voor de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Hierin beschrijft u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf of op uw terrein. Denk hierbij aan risico’s die ontstaan in magazijnen en productieomgevingen, door bijvoorbeeld rondrijdende voertuigen als heftrucks, draaiende machines, werken met gevaarlijke stoffen, explosiegevaar of werken op hoogte. Wanneer alle risico’s in kaart zijn gebracht, schrijft u een plan van aanpak om deze risico’s te beperken.

Waarom is een RI&E verplicht?

Jaarlijks overlijden +/- 4100 mensen door ongelukken op het werk of beroepsziekten. Dit kan binnen uw organisatie uiteraard ook voorkomen! Met een RI&E brengt u de arbeidsrisico’s in kaart en kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers en externen gezonder en veiliger kunnen werken. 


RI&E opstellen

Het opstellen van een RI&E kost tijd en papierwerk, maar het 7 stappenplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt hierbij;

1.   Inventariseer de risico’s binnen uw organisatie
2.   Evalueer en prioriteer de risico’s
3.   Stel een plan van aanpak op
4.   Toetsen van uw RI&E
5.   Bespreek de RI&E binnen uw organisatie
6.   Aan de slag met het treffen van maatregelen
7.   Evalueren en eventueel bijstellen.

U kunt ook gebruik maken van de online applicatie Route naar RI&E. Deze applicatie helpt u om de RI&E voor uw organisatie op te maken. Ga hiervoor naar routenaar.rie.nl. 

Ongevallenpreventie is uiteraard een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de veiligheid. Daarbij is het belangrijk dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de veiligheidsregels en veiligheidseisen. Het opstellen van een RI&E is dus niet alleen verplicht en van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van uw eigen medewerkers, maar het heeft ook betrekking op de veiligheid van uw bezoekers. 


Ongevallenpreventie voor bezoekers externe medewerkers

Ook uw bezoekers of externe medewerkers zoals contractors, onderhoudsmonteurs en chauffeurs kunnen in gevaarlijke situaties terecht komen of deze zelfs veroorzaken. Zij zijn in tegenstelling tot uw vaste medewerkers vaak minder goed op de hoogte van de veiligheidsrisico’s, veiligheidsregels en eisen. Door ook uw bezoekers op de hoogte te brengen van de gevaren en regels verkleint u de kans op ongevallen binnen uw organisatie.

Met EVA is het mogelijk om bezoekers te registreren, zodat u een complete, digitale, presentielijst bij de hand heeft in geval van een ontruiming. Daarnaast kan de bezoeker tijdens de registratie, per type bezoeker, op de hoogte gebracht worden van veiligheidsrisico’s en de regels die gelden. Deze dienen geaccepteerd te worden en er kunnen eventueel vragen gesteld worden om te controleren of de bezoeker de regels ook begrepen heeft. Dit alles wordt vastgelegd om de veiligheid te garanderen en uw aansprakelijkheid, in geval van een calamiteit, te beperken. 


Als u interesse heeft in onze oplossingen op het gebied van ongevallenpreventie kunt u contact met ons opnemen via info@evasolutions.eu of 026 312 11 69.

Lees meer over: